Μεγάλη άνοδος θερμοκρασίας. Ποια η εξέλιξη του καιρού;