Μέρος του καύσωνα της Δ. Ευρώπης κατευθύνεται προς την Ελλάδα