Λίμνη Μίτσιγκαν, ΗΠΑ, shelf cloud ακουμπάει στην επιφάνεια