Κλιματική αλλαγή: Πώς επιτείνει την οικονομική ανισότητα