Κεραυνοί

Αστραπές/Κεραυνοί τώρα

 

Αυτός ο χάρτης απεικονίζει τις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε πραγματικό χρόνο. Με λευκό χρώμα είναι οι νέες (τώρα) ενώ με σκούρο κόκκινο οι παλιότερες (20λεπτά πριν).

 

 

Δείτε επίσης