Καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας