Καταιγίδες την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της χώρας