Καταιγίδες και κεραυνοί που καταγράφηκαν από αεροπλάνα