Κι όμως κάποτε χιόνιζε τα Χριστούγεννα και στην Αθήνα!