Καλοκαίρι με περισσότερες βροχές και ζέστες (Νεότερα στοιχεία)