Κακοκαιρίες

Περιγραφή επικείμενης κακοκαιρίας

 

Δεν υπάρχει πρόγνωση κακοκαιρίας σε ισχύ

 

Ενημερώθηκε: 30/3/2021, 17:30

 

Η συγκεκριμένη ενότητα ανανεώνεται περίπου 24 ώρες πριν την έλευση κάποιας αξιόλογης κακοκαιρίας στη χώρα και αφορά το επόμενο 24ωρο.

 

Δείτε επίσης