Καιρός ανατολικών προσήνεμων. Τι είναι και ποιες περιοχές επηρεάζει