Καιρός: Μπουρίνια από Τετάρτη και …κάτι “δυνατό” έρχεται από Παρασκευή