Καιρός επόμενων ημερών: Από τη ζέστη στην απότομη δροσιά και το αντίθετο