Καιρός Ελλάδα: θερμοκρασιακή απόκλιση 10°C πάνω από το φυσιολογικό, η μεγαλύτερη παγκοσμίως