Η τροπόσφαιρα διαστέλλεται προς τα πάνω λόγω της κλιματικής αλλαγής