Η θέρμανση της Αρκτικής ίσως βοηθάει το ψύχος να “κατεβαίνει” νοτιότερα