Η σημασία της σωστής “σχετικής υγρασίας” στις καλλιέργειες