Η λίμνη που προκαλεί θανατηφόρες καταιγίδες καθημερινά