Η κλιματική αλλαγή σχετίζεται αυξητικά με τις ψυχικές διαταραχές