Η έξυπνη άρδευση εξοικονομεί νερό προβλέποντας τις βροχοπτώσεις