Γράμμος: Τα πεδία των μαχών του εμφυλίου πολέμου μέσα από εναέριο βίντεο