Γιγάντια ηλιακή καταιγίδα είχε «χτυπήσει» τη Γη πριν από 2.600 χρόνια