Γιατί συνήθως βρέχει τη Μεγάλη Παρασκευή. Η επιστημονική εξήγηση