Γιατί μυρίζει η βροχή και πότε η οσμή είναι εντονότερη;