Γιατί ενώ χιόνισε σε χαμηλά υψόμετρα, ταυτόχρονα δεν χιόνισε σε υψηλότερα;