Ε φίλε! Το αυτοκίνητό σου δεν μετρά σωστά τη θερμοκρασία…