Εύβοια: Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που στοίχησαν ανθρώπινες ζωές