Επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βίαιη πτώση της θερμοκρασίας έπειτα