Επιστήμονες προβλέπουν σύγκρουση αστέρων ορατή στο γυμνό μάτι το 2022