Επιδείνωση καιρού απόψε. Ακολουθεί εβδομάδα κακοκαιριών