Μήδεια: Εκτιμώμενα ύψη χιονιού σε διάφορες πόλεις έως πρωί Δευτέρας