Δύο χρόνια μετά την τραγωδία, η Μάνδρα θωρακίζεται