Αστραπές «blue jet» φωτογραφήθηκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό