Αρνητές της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Γιατί ΔΕΝ ισχύουν οι ισχυρισμοί τους; (video)