Αρκετές νέες παθήσεις συνδέονται για πρώτη φορά με τη ρύπανση του αέρα