Αυξάνονται διαχρονικά τα σύννεφα πάνω από την πρωτεύουσα