«Κρυφά μηνύματα» στις μετεωρολογικές προβλέψεις στην Αυστραλία